Cục Thuế Nghệ An công khai danh sách các doanh nghiệp có số nợ thuế lớn  

0

 

Cục Thuế Nghệ An vừa có thông báo các doanh nghiệp có số nợ lớn đưa lên phương tiện thông tin đại chúng.

Nguồn: Báo Nghệ An