Thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

0

(Baonghean.vn) – Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu: Tổ chức Đảng các cấp; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo nhận thức đúng, nắm vững nội dung và các giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

 ‘Đột phá của Hội nghị Trung ương 6 là rà soát, tinh gọn đầu mối’
Sáng 19/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị báo cáo viên định kỳ tháng 10/2017. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Phúc Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các báo cáo viên Tỉnh uỷ, ban tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc và các đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh thông báo nhanh một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII). Ảnh: Mỹ Nga.

 Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh đã thông báo nhanh một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).

Ban Chấp hành Trung ương nhất trí cho rằng, trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế – xã hội nước ta chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Dự báo đến cuối năm 2017 có thể hoàn thành vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Ban Chấp hành Trung ương cũng xác định mục tiêu trong năm 2018 tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

 

Thời gian tới, tổ chức Đảng các cấp; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo nhận thức đúng, nắm vững nội dung và các giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh

Theo tinh thần Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), mục tiêu đặt ra đến năm 2021 là giảm mạnh về đầu mối, tối thiểu bình quân cả nước giảm 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015; tập trung giải quyết cơ bản, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định của các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu 10% đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo cả chi thường xuyên và chi đầu tư.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh cho biết: “Đột phá lần này là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị để một đầu mối có thể đảm nhiệm nhiều việc; một việc do một tổ chức chủ trì và chịu trách nhiệm chính, gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giảm tỷ lệ người phục vụ”.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung rất quan trọng, liên quan và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị… trong những năm qua.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu thời gian tới, tổ chức Đảng các cấp; các cơ quan, đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo nhận thức đúng, nắm vững nội dung và các giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Tại hội nghị, các báo cáo viên còn được nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Ảnh: Mỹ Nga.

Cũng tại Hội nghị báo cáo viên, đại diên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông tin những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, xoay quanh các vấn đề về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.

Kết luận hội nghị và nêu định hướng tuyên truyền tháng 11/2017, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Kha Văn Tám yêu cầu các báo cáo viên kịp thời thông tin những kết quả của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các báo cáo viên quan tâm công tác nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội, đưa đội ngũ dư luận viên đi vào hoạt động thiết thực.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng cần thực hiện tốt quy chế người phát ngôn, chủ động trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí, và xử lý kịp thời những vấn đề báo chí phản ánh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ lưu ý cần tập trung tuyên truyền về các hoạt động lớn trong thời gian tới như kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga; Ngày Nhà giáo Việt Nam…

Từ ngày 4 đến 11/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 6. Nội dung hội nghị tập trung nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án: tình hình kinh tế – xã hội và tài chính, ngân sách năm 2017-2018; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân; công tác dân số trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tiến hành một số công việc quan trọng khác. 

Mỹ Nga