Hội nông dân Thái Hòa được xếp tốp đầu của tỉnh về công tác hội năm 2017

0

(ĐTH)Chiều 26/12, Hội Nông dân thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào Nông dân năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2017, công tác xây dựng Hội được chú trọng nâng cao về cả chất lượng và số lượng. Trong năm, Hội nông dân Thái Hòa kết nạp mới 213 hội viên. Các phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục được phát triển, trọng tâm là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi; phong trào đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, trong năm phối hợp giúp đỡ xóa nghèo cho 10 hộ hội viên. Phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 10 lớp dạy nghề ngắn hạn, 32 lớp tập huấn chuyển giao KHKT. Đã xuất hiện nhiều mô hình, tổ hợp tác liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng bưởi hồng Quang Tiến, cam xã Đoài, mô hình nuôi dê thịt … cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Mô hình nuôi dê thịt tại xã Nghĩa Tiến, tx Thái Hòa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm

Với những kết quả đạt được, năm 2017, Hội nông dân thị xã Thái Hòa được Hội nông dân tỉnh xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)