Mặt trận tổ quốc tỉnh giao ban công tác mặt trận năm 2017 với 4 huyện, thị

0

Ngày 21/11, tại thị xã Thái Hòa, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận năm 2017 cụm số 3 gồm các huyện, thị: Thị xã Thái Hòa, huyện Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp.

Quang cảnh buổi giao ban. Ảnh: Hoàng Thủy

Đồng chí Trần Thị Thu Hương – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Phạm Quang Toản – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Thái Hòa; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ của 4 huyện, thị trong cụm.

Hội nghị đã nghe các đơn vị trong cụm báo cáo tóm tắt kết quả công tác MTTQ các huyện, thị năm 2017 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Năm 2017, các tổ chức MTTQ trong cụm đã triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng và Nghị quyết đại hội MTTQ các cấp; đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ môi trường và ứng phó với đổi khí hậu, chương trình mục tiêu Quốc gia về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội… góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội, Quốc phòng – an ninh tại các địa phương.

Hội nghị đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh. Thay mặt Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Trần Thị Thu Hương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ các huyện, thị đồng thời định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác Mặt trận trong thời gian tới, nhằm hoạt động có hiệu quả trên mọi lĩnh vực đối với MTTQ.

Hoàng Thủy-  Thị ủy Thái Hòa