THÁI HÒA: HỘI NGHỊ TIẾP XÚC ĐỐI THOẠI GIỮA BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY VỚI NHÂN DÂN NĂM 2017

0

 

 (ĐTH) Sáng 06/12/2017, Ban Thường vụ Thị ủy  Thái Hòa đã tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân năm 2017. Các đồng chí Thường trực Thị ủy chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ thị ủy Thái Hòa tổ chức tiếp xúc đối thoại với nhân dân năm 2017

Về dự Hội nghị tiếp xúc đối thoại có lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan đơn vị, lãnh đạo các xã, phường, bí thư, khối, xóm trưởng của 126 khối xóm trên địa bàn Thái Hòa.

Tại Hội nghị  đã có 20 lượt ý kiến liên quan 36 vấn đề được các đại biểu đề cập như: 4 xóm của xã Tây Hiếu có chủ trương chuyển về xã Nghĩa Tiến quản lý nhân dân chưa đồng tình; một số khu dân cư hạ tầng lưới điện xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng yêu cầu; đất  nông nghiệp khi nhà nước giải phóng đền bù giữa các địa phương còn chênh lệch nhiều; một số công trình thi công còn chậm gây ách tắc giao thông; xe chở chất thải của tập đoàn TH khi lưu thông  để rơi vãi ra môi trường gây ô nhiễm; thị xã cần bổ sung dành quỹ đất sinh hoạt vui chơi cộng đồng cho nhân dân các khối xóm.v.v.

Nhân dân nêu ý kiến một số vấn đề Ban thường vụ quan tâm chỉ đạo giải quyết
Đồng chí Hoàng Phú Hiền -Chủ tịch UBND thị xã trả lời các kiến nghị của nhân dân

Trước các vấn đề của đại biểu nêu, Ban thường vụ thị ủy Thái hòa đã trả lời chi tiết các nội dung,  giải tỏa thắc mắc của nhân dân. Tuy nhiên, một số vấn đề có tính lịch sử liên quan đến các quy định của Nhà nước như sát nhập 4 xóm của xã Tây Hiếu về Nghĩa Tiến quản lý nhân dân không đồng tình thì Ban thường vụ thị ủy Thái Hòa sẽ tiếp thu và xây dựng chương trình làm việc cụ thể thỏa mãn sự mong muốn của nhân dân, phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Đỉnh Hòa – Bí thư Thị ủy Kết luận Hội nghị.

Kết luận Hội Nghị,  đồng chí Nguyễn Đình Hòa – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy khẳng định: Tiếp xúc đối thoại với nhân dân giúp cho Ban thường vụ nắm rõ hơn tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt hơn chức trách nhiệm vụ của mình, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ. Qua đó đồng chí cũng giao trách nhiệm cho lãnh đạo các phòng, ban, các địa phương tập trung giải quyết những vướng mắc mà nhân dân đưa ra; Các xã, phường tổ chức thường xuyên các buổi tiếp xúc, đối thoại để giải quyết sớm những vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở.

Minh Hợp – Hoàng Long – Danh Thủy ( Đài Thái Hòa)