Thái Hòa tổng kết công tác nông nghiệp, xây dựng nhận rộng mô hình kinh tế năm 2017

0
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

(ĐTH)Chiều ngày 19/1, UBND thị xã Thái Hòa tiến hành tổng kết công tác nông nghiệp, xây dựng nhân rộng mô hình kinh tế năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Thạch – Phó chủ tịch UBDN thị xã Thái Hòa khai mạc hội nghị

Năm 2017, giá trị tăng thêm của ngành nông, lâm, thủy sản theo giá hiện hành ở Thái Hòa ước đạt trên 361 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực ước đạt trên 10 nghìn tấn, tăng 6,02% so với năm 2016; tổng diện tích cây lâu năm ước trên 1837ha; tổng đàn trâu là 4.856 con; đàn bò 6.227 con; đàn lợn trên 17 nghìn con; tổng đàn bò sữa 2.852 con, tăng 3%, trong đó, bò sữa trong dân 285 con. Cầm đàn gia cầm 382 ngàn con tăng 9,5% so với năm 2016. Diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 83,3ha tăng 11%.

Năm 2017 thị xã Thái Hòa đã hỗ trợ, xây dựng được hàng chục mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao

Về công tác xây dựng mô hình, năm 2017, thị xã thành lập được 6 HTX gồm: HTX cây xanh đô thị; nuôi ong mật Tây Hiếu; nông nghiệp sạch bưởi hồng Quang Tiến; tinh bột Thái Hòa;… Tổ chức 40 lớp tập huấn cho 2.800 nông dân về kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi; tổ chức 12 lớp dạy nghề cho 420 lượt người tham gia về chăn nuôi.

Mô hình Hợp tác xã Ong mật xã Tây Hiếu mỗi năm thu về trên 5 tấn mật ong

Năm 2018, Thái Hòa sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; khuyến khích ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất nông nghiệp; tổ chức tập huấn kỹ thuật từ 30 – 35 lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi.  Đồng thời,  từ nguồn ngân sách tỉnh, thị xã, UBND Thái Hòa đặt ra mục tiêu tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế như: Mô hình nuôi cá trắm chép giòn quy mô 1500m2 tại xã Nghĩa Thuận; mô hình trồng rau an toàn theo VIETGAP; mô hình bơ bút; nuôi bò sữa, dê thịt….

Đ/c Phạm Văn Thạch – Phó chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể và các cá nhân xuất sắc trong năm 2017

Dịp này, có 6 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa khen thưởng vì có thành tích  xuất sắc trong phong trào xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế năm 2017.

                             T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)