Ra mắt mô hình điểm chi hội CCB “ Nâng cao hiệu quả việc...

(ĐTH) Chiều ngày 19/5,  Hội CCB xã Nghĩa Tiến tổ chức ra mắt mô hình chi hội CCB  “ Nâng cao hiệu quả việc...

Hội thi: Tìm hiểu học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí...

(ĐTH)Chiều 16/5,  Chi bộ cơ quan xã Đông Hiếu (thị xã Thái Hòa) tổ chức Hội thi học tập “Tìm hiểu về tư tưởng,...

Thái Hòa: Biểu dương 12 tập thể, 17 cá nhân điển hình tiên tiến

( ĐTH) Sáng 17/5, Thị ủy Thái Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính...

Lực lượng dân quân tự vệ xã Tây Hiếu làm đường giao thông giúp...

(ĐTH)Sáng 10/5, lực lượng dân quân tự vệ xã Tây Hiếu, (thị xã Thái Hòa) tổ chức làm đường giao thông giúp đỡ hộ...

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin tuyên truyền

(Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2017) Hoạt động trong lĩnh...

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong “Sửa đổi lối làm việc” đến nay vẫn còn nguyên...

Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác thông tin tuyên truyền (Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phục...
- Quảng cáo -

XEM NHIỀU NHẤT