4 TẤM GƯƠNG GIÁO VIÊN NGHỆ AN TRUYỀN CẢM HỨNG NHẤT NĂM

0


Đây là những người lái đò nổi tiếng nhất năm của tỉnh nhà. Họ thắp lên ngọn lửa sáng của tình yêu thương học trò, tinh thần lạc quan vượt qua hoàn cảnh và là biểu tượng đẹp cho nghề giáo viên.

Bài-thiết kế: Hà Giang

Ảnh: PV-Internet

Kỹ thuật: Ngọc Quý

Nguồn: Báo Nghệ An