THÁI HÒA TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ  PCCR NĂM 2017

0

(ĐTH)  Chiều ngày 5/3 2018, UBND thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ và  PCCC rừng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phạm Văn Thạch UVBTV thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Thái Hòa: Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ và PCCC rừng năm 2017

Thái Hòa hiện có trên 3.950 ha rừng, trong đó 1.100 ha rừng tự nhiên, 2800 ha rừng trồng. Để đảm bảo tốt việc bảo vệ phát triển rừng, ngay từ đầu năm 2017, thị xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xuống các xã, phường, xây dựng, triển khai các phương án bảo vệ, PCCC rừng; tổ chức ký cam kết bảo vệ,PCCC rừng với các đơn vị, địa phương, các hộ gia đình có rừng. Hạt kiểm lâm thị xã cũng tăng cường cử cán bộ xuống bám nắm địa bàn, nhất là những địa bàn có rừng khoanh nuôi nhiều lau, nứa dễ phát sinh cháy. Công tác phối hợp giữa Hạt kiểm lâm với BCH Quân sự thị xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, phòng chống cháy rừng cũng được triển khai thực hiện một cách thiết thực. Lực lượng dân quân tự vệ ở các xã phường, cũng là lực lượng nòng cốt trong các tổ, đội xung kích chữa cháy rừng. Phương châm 4 tại chỗ được chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Song song với đó,  công tác chống chặt phá rừng, kiểm tra kiểm  soát lâm sản được triển khai đồng bộ. Trong năm Hạt kiểm lâm Thái Hòa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, bắt giữ, xử lý 13 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, thu trên 17 m3 gỗ các loại, nộp ngân sách nhà nước trên 359 triệu đồng.

Đ/C Phạm Văn Thạch- UVBTV thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, PCCC rừng năm 2017

Dịp này UBND thị xã Thái Hòa đã khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích cao trong công tác bảo vệ phát triển rừng năm 2017

Minh Hợp – Hoàng Long