Thái Hòa tổng kết công tác tuyển quân năm 2017

0

(ĐTH) Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2017 được Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Thái Hòa tổ chức sáng nay, ngày 7/11. Đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì.

Hội nghị có sự tham gia đầy đủ thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp từ thị xã đến cơ sở

Công tác tuyển quân năm 2017 được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. Trong năm, Thái Hòa đã bàn giao 60 thanh niên đủ điều kiện về sức khỏe, đạo đức cho Sư đoàn 324 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Tỷ lệ thanh niên nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học đạt 15%. Địa phương có đông thanh niên đảm bảo tiêu chuẩn nhập ngũ là xã Nghĩa Hòa, phường Long Sơn và xã Nghĩa Thuận.

Năm 2018, Thái Hòa đặt mục tiêu giao quân đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định. Để thực hiện tốt điều này, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những khó khăn cũng như những cách làm hay trong việc tuyển quân. Từ đó đề ra biện pháp để làm tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Phú Hiền giao nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2018

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Phú Hiền, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu: Tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về Luật NVQS năm 2015; kiện toàn Hội đồng NVQS cấp xã, phường; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương để thực hiện đúng công tác phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức giao, nhận quân; đảm bảo chế độ, chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp trốn, chống khám và chống lệnh gọi NVQS…

Đồng chí Hoàng Phú Hiền đặc biệt nhấn mạnh vào việc phải làm tốt công tác giao nhận quân hàng năm, làm sao để ngày này trở thành ngày hội của toàn dân

Đối với Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, đồng chí giao trách nhiệm cho các thành viên nâng cao trách nhiệm, bám sát địa bàn phân công, chỉ đạo sát sao công tác sơ tuyển ở các địa phương. Đặc biệt, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phải tổ chức tốt ngày hội tòng quân. Làm thế nào để ngày này trở thành ngày hội của toàn dân.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)