Trên 200 thanh niên Thái Hòa khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

0

(ĐTH)Từ ngày 13-14/12/2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Thái Hòa  tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự  và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. 

Các thanh niên có mặt đúng giờ làm thủ tục khám tuyển

Tham gia khám tuyển có trên 200 thanh niên độ tuổi trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên được khám tổng thể về: chiều cao, cân nặng, huyết áp, thị lực, thính giác, dị tật, dị hình…

Các thanh niên được khám tổng thể

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền ngay từ ban đầu, nên các thanh niên đã hăng hái đến khám tuyển đúng thời gian quy định. Chỉ tiêu giao quân của Thái Hòa năm 2018 là ít nhất đạt 60 thanh niên.

                                     Hải Yến – Hoàng Long (Đài TT-TH Thái Hòa)