BCH quân sự thị xã Thái Hòa bế mạc huấn luyện cán bộ khung B – Tiểu đoàn DBĐV năm 2018

0

(ĐTH)Sáng 4/6, BCH quân sự thị xã Thái Hòa đã tổ bế mạc huấn luyện khung B – Tiểu đoàn dự bị động viên thị xã năm 2018.

Toàn cảnh lễ bế mạc huấn luyện

Trong thời gian huấn luyện 15 ngày, 99 đồng chí là quân nhân dự bị (cán bộ khung B) – Tiểu đoàn dự bị động viên thị xã đã thực hiện tốt công tác huấn luyện, hoàn thành các nội dung, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người cũng như trang bị vũ khí.

Kết quả kiểm tra 100% đồng chí đạt yêu cầu đề ra. Cụ thể kiểm tra về chính trị  đạt loại giỏi có 9 đồng chí, khá 74 đồng chí. Kiểm tra về quân sự (điều lệnh) giỏi 15 đồng chí, khá 66 đồng chí.

Thượng tá Dương Văn Hải – Chỉ huy trưởng BCH quân sự thị xã phát biểu giao nhiệm vụ

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các đồng chí quân nhân dự bị nâng cao nhận thức phòng, chống âm mưu “ diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Tiếp tục nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu và làm tốt công tác dân vận tại cơ sở.

                                       T/h : Quang Huy(Đài Thái Hòa)