BCH quân sự thị xã kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất.

0

(ĐTH)Sáng ngày 17/4, BCH quân sự thị xã Thái Hòa tổ chức thực hiện kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ nhất cụm số 1.

78 đồng chí dân quân năm thứ nhất tham gia kiểm tra bắn đạn thật

Tham gia thực hiện kiểm tra bắn đạn thật cụm số 1 có 78  đồng chí là lực lượng dân quân của các đại phương: xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ và phường Long Sơn. Nội dung kiểm tra bài 1B ban ngày, bắn súng tiểu liên AK với tư thế nằm bắn. Qua kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác huấn luyện, trình độ, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí trang bị, từ đó nâng cao khả năng sắn sàng chiến đấu, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống cho lực lược dân quân tự vệ tại địa phương.

Nội dung kiểm tra bài 1B ban ngày, bắn súng tiểu liên AK với tư thế nằm bắn.

Kết quả trên 95 % người tham gia đều đạt yêu cầu, trong đó loại khá và giỏi chiếm 78 %.

T/h: Quang Huy.