BCH quân sự thị xã Thái Hòa chi trả phụ cấp theo Quyết định 49

0

( ĐTH) Sáng 25/10, BCH quân sự thị xã Thái Hòa tiến hành chi trả phụ cấp 1 lần theo quyết định 49/ 2015/QĐ – TTG ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công  hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Toàn cảnh lễ chi trả phục cấp

Tính đến thời điểm này, Thái Hòa đã thực hiện việc chi trả phụ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015 QĐ – TTG được 5 đợt với tổng số tiền trên 543 triệu đồng. Trong  đó, đợt này có 95 người được nhận trợ cấp với tổng số tiền  225 triệu đồng.

Đợt này có 95 người được nhận trợ cấp 1 lần theo QĐ49

Được biết, thực hiện theo Quyết định, thị xã Thái Hòa đã rà soát, thống kê được 930 người là dân công hỏa tuyến, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế theo QĐ nêu trên. Cho đến nay, đã có 680 hồ sơ được gửi đi tỉnh.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)