Công an Thái Hòa quán triệt Nghị quyết số 12 của Đảng ủy công an Tỉnh

0

( ĐTH) Sáng 30/7, Công an thị xã Thái Hòa tiến hành hội nghị quán triệt Nghị quyết số 12 – NQ/ĐUCA ngày 17/6/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ công an tỉnh và Nghị quyết số 06 – NQ/ĐUCA thị xã về tăng cường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phòng, chống tác hại của việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn và  tác hại của thuốc lá.

Toàn cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết

Tại hội nghị, các cán bộ, chiến sỹ công an thị xã Thái Hòa đã được quán triệt một số hành vi nghiêm cấm theo NQ số 12 của Đảng ủy công an tỉnh như: Điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu, bia; uống rượu, bia trong thời gian trực, giờ hành chính, giờ nghỉ trưa; uống rượu, bia trong cơ quan, đơn vị dẫn đến có hành vi gây mất trật tự công cộng, mất trật tự tại cơ quan, đơn vị công tác hay nơi cư trú dẫn đến tác phong không nghiêm túc…làm ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lực lượng CAND. Ngoài ra, còn nghiêm cấm việc tổ chức tham gia uống rượu, bia vào các dịp như triển khai công tác, sơ kết, tổng kết, giao ban, nâng lương, nâng hàm….

Đối với Nghị quyết số 06 – NQ/ĐUCA cũng nêu rõ các tác hại và hành vi nghiêm cấm đối với việc sử dụng thuốc lá. Bên cạnh đó, công an thị xã Thái Hòa cũng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống tác hại của việc sử dụng rượu, bia, thuốc lá.

Đại diện các đội và công an phường ký cam kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Đảng ủy công an tỉnh và NQ số 06 của Đảng ủy công an thị xã.

Cũng tại đây, các cán bộ, chiến sỹ công an thị xã đã ký cam kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 của Đảng ủy công an tỉnh và NQ số 06 của Đảng ủy công an thị xã.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)