Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Nghĩa Thuận

0

(ĐTH)Hội nông dân xã Nghĩa Thuận vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Về dự Đại hội có lãnh đạo Hội Nông dân thị xã; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng 81 đại biểu đại diện cho 1924 hội viên hội nông dân trong toàn xã.

Các đại biểu tham dự đại hội

 Nhiệm kỳ qua, Hội nông dân xã Nghĩa Thuận đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp được 300 hội viên mới, nâng tổng số hội viên đến nay đạt 1924 người. Các phong trào thi đua yêu nước của Hội được triển khai mạnh mẽ, trong đó nổi bật là phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình tiên tiến với nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả như: Chăn nuôi bò, lợn, ba ba thịt, trồng rau an toàn, trồng hoa cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hội viên, hội nông dân xã Nghĩa Thuận tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất cao

Bên cạnh đó, Hội nông dân xã còn tích cực tham gia các phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; hỗ trợ khoa học kỹ thuật, vốn vay ưu đãi giúp hội viên phát triển kinh tế. Năm 2018 số hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp là 473 hộ.

Đ/c Nguyễn Văn Quế – Chủ tịch Hội nông dân thị xã Thái Hòa phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân xã Nghĩa Thuận quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu trong đó  Phấn đấu tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 85% số hộ nông nghiệp; xây dựng qũy hỗ trợ nông dân cấp xã cho mỗi hội viên từ 3 đến 5 triệu đồng/năm;  60 % hộ hội viên sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 100% gia đình hội viên đạt gia đình nông dân văn hóa.

Lãnh đạo xã Nghĩa Thuận tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới
Hội nông dân xã tặng quà cho các đồng chí không tham gia vào BCH khóa mới nhiệm kỳ 2018 -2023

Đại hội cũng đã thống nhất bầu 15 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 24 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân thị xã lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

                T/h: Hải Yến –  Quang Huy.