HĐND Xã Tây Hiếu tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa V

0

(ĐTH) Ngày 19/1 HĐND xã Tây  Hiếu tiến hành kỳ họp thứ 6 khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN  tại địa phương năm 2017, đề ra kế hoạch cho năm 2018.

Đồng chí Kiều Đình Lâm – bí thư Đảng bộ – Chủ tịch HĐND xã Tây Hiếu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe tóm tắt các báo cáo quan trọng về tình hình địa phương. Theo đó, tốc độ tăng trưởng KT của Tây Hiếu trong năm đạt 12,5% ; Tổng giá trị sản xuất đạt trên 386 tỷ đồng;  giá trị sản xuất bình quân đầu người / năm đạt trên 46 triệu đồng.Thu ngân sách, các quỹ đạt gần 13 tỷ đồng. Các hoạt động VHVN – TDTT tiếp tục được duy trì và có nhiều đổi mới. Năm 2017, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; gia đình luyện tập thể dục TT đạt trên 60%. Đến nay, toàn xã có 18/20 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa. Công tác giáo dục tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều thành tích đáng khích lệ. QP – ANTT được giữ vững.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Tây Hiếu

Trong thời gian 1 ngày, HĐND xã Tây  Hiếu dành phần lớn thời gian để thảo luận về các nhóm  vấn đề cụ thể đang được cử tri quan tâm. Trong đó đáng chú ý là: kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN so với chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Thực trạng công tác quản lý đất đai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Công tác xây dựng cơ bản;  Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại… Từ đó đề ra những giải pháp, nhiệm vụ năm 2018: Tiếp tục giữ vững, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Tập trung phát triển ngành TM – DV, thúc đẩy phát triển công nghiệp – xây dựng. Thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng.

                   T/H: Quang Huy (Đài Thái Hòa)