Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý

0

ĐTH:  Sáng ngày 28/5, Trung tâm BDCT thị xã phối hợp cùng Trường chính trị Tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý ( thuộc đối tượng 4) năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Băng: Tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đao quản lý ( thuộc đối tượng 4) năm 2018 có 120 học viên là các đồng chí trưởng, phó ban, phòng, ngành, lãnh đạo chủ chốt ở các xã, phường thuộc Ban thường vụ thị ủy quản lý. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được nghiên cứu các chuyên đề phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý gồm: Những giá trị của chủ nghĩa Mác – Lenin trong thời đại ngày nay, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH,HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; Những kiến thức, kỹ năng và một số vấn đề thực tiễn đặt trong công tác lãnh đạo, quản lý  hiện nay…Ngoài ra, lớp học cũng dành thời gian để viết bài thu hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và một số kỹ năng cần thiết nhằm góp phần củng cố nhận thức về chính trị – xã hội, lập trường cách mạng, xây dựng tầm nhìn và tư duy chiếm lược cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT – XH đã đặt ra.

T/H: Thu Trang – Hoàng Long ( Đài Thái Hòa)