Hội đồng giáo dục QP – AN Tỉnh kiểm tra tại Thái Hòa

0

( ĐTH)Chiều 23/11, Hội đồng giáo dục QP – AN Tỉnh do đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Chiến- Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác giáo dục QP – AN tại thị xã Thái Hòa

Toàn cảnh buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng – an ninh tại TX Thái Hòa

Năm 2017, công tác giáo dục QP-AN trên địa bàn thị xã  tiếp tục được quan tâm, các văn bản pháp luật về QP- AN được thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến từng đối tượng . UBND thị xã Thái Hòa cũng đã ban hành 5 kế hoạch về công tác giáo dục QP- AN, kiện toàn ban chỉ đạo từ cấp thị xuống xã, phường. Tính từ đầu năm đến nay đã có trên 1700 đồng chí thuộc đối tượng 4 tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng, có gần 50 đồng chí thuộc đối tượng 2, đối tượng 3 tham gia các lớp học về QP do Quân khu và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh mở. Song song với đó, công tác giáo dục cho học sinh và toàn dân cũng được thực hiện nghiêm túc đạt kết quả cao.

Đoàn kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu trữ

Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra toàn diện hệ thống sổ sách, hồ sơ công tác GDQP- AN thị xã và 2 đơn vị là phường Quang Phong và Trường THCS Tây Hiếu, kiểm tra trác nghiệm về nhận thức của một số thành viên trong hội đồng GD QP- AN thị xã.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Chiến – Phó Tham mưu trưởng- Bộ chỉ huy QS tỉnh kết luận buổi kiểm tra

Kết luận tại đây, Thượng tá Nguyễn Ngọc Chiến – Phó Tham mưu trưởng- Bộ chỉ huy QS tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như kết quả công tác giáo dục QP- AN thị xã trong thời gian qua. Đồng thời, Đ/C cũng yêu cầu thị xã Thái Hòa cần thực hiện một số nội dung như: Tiếp tục quán triệt sâu rộng các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác giáo dục quốc phòng an ninh phù hợp với từng đối tượng.

Thực hiện: Minh Hợp – Quang Huy( Đài Thái Hòa)