Hội đồng nhân dân phường Hòa Hiếu tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa III

0

(ĐTH): HĐND phường Hòa Hiếu khóa 3 nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa tiến hành kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, QPAN 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng còn lại năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,43%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, thương mại dịch vụ chiếm trên 81%. Gía trị tăng thêm bình quân đầu người trong 6 tháng qua đạt 28 triệu/người. Thu ngân sách 6 tháng đạt xấp xỉ  6 tỷ đồng. Hòa Hiếu tiếp tục là địa phương làm tốt công tác giải tỏa hành lang ATGT. Công tác văn hóa, thông tin thể thao có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình ANTT ổn định.

Các đại biểu về tham dự kỳ họp

Sau phần thông qua các báo cáo, tờ trình và thảo luận, kỳ họp thứ 6 HĐND phường Hòa Hiếu tiến hành hoạt động chất vất, trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm liên quan đến đất đai, vệ sinh môi trường và lĩnh vực y tế. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc.

                                           Thực hiện: Hải Yến – Hoàng Long