Hội nông dân phường Quang Tiến phát động mô hình “ đồng ruộng không rác thải”

0

( ĐTH) Sáng 10/8, Hội nông dân phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa tổ chức lễ phát động cán bộ, hội viên nông dân phường ra quân thu gom rác, chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật ( BVTV) theo mô hình “ Đồng ruộng không rác thải”.

Toàn cảnh lễ phát động

Mô hình “ Đồng ruộng không rác thải” được Hội nông dân phường Quang Tiến triển khai từ đầu năm 2018. Theo mô hình, Hội đã đặt 15 bể chứa rác, chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật tại các xứ đồng của 6 khối nông nghiệp như: Trung Nghĩa, Dốc Cao, Lam Sơn, Lê Lợi, Liên Hương và Quang Phú. Tức là toàn bộ chai lọ, bao bì đựng thuốc BVTV sau khi sử dụng người dân tự bỏ vào các bể chứa, tránh tình trạng “ tiện đâu vứt đó” như trước đây. Định kỳ mỗi năm 2 lần vào vụ xuân và vụ hè thu Hội sẽ tiến hành thu gom, vận chuyển rác từ các bể chứa về bãi rác tập trung của thị xã để xử lý.

Cán bộ, hội viên hội nông dân phường Quang Tiến thu gom rác, chai lọ, bao đựng thuốc BVTV
Toàn bộ rác thải, chai lọ, bao bì đựng thuốc BVTV sau khi thu gom được bỏ vào bể chứa

Cách làm này nhằm mục đích  nâng cao ý thức, trách nhiệm của người nông dân trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân. Đồng thời, mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, góp phần xây dựng thành công về định hướng phát triển nông nghiệp bền vững gắn với chương trình xây dựng NTM, xây dựng đô thị văn minh.

                             T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)