HỌP BAN CHỈ ĐẠO XÉT ĐƠN VỊ VĂN HÓA 2017

0

(DTH) Sáng 3/11/2017, Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã đã tổ chức Hội nghị xét công nhận đơn vị văn hóa năm 2017. Đồng chí Đinh Văn Thị – Phó chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo TDĐKXDĐSVH thị xã Hội nghị bình xét công nhận danh hiệu văn hóa 2017

Năm 2017, toàn thị xã có 3 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 phường đăng ký xây dựng phường văn minh đô thị; 6 khối, xóm và 15 đơn vị đăng ký xây dựng khối, xóm đơn vị văn hóa. Qua thẩm định của Ban chỉ đạo TDĐKXD đời sống văn hóa,  có 6 khối xóm và 9 đơn vị đủ tiêu chí để công nhân đơn vị văn hóa. Trong số  3 xã và 1 phường đăng ký chuẩn văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, riêng Nghĩa Thuận không đáp ứng các tiêu chí nên không được xếp vào danh sách thẩm định.

Tại Hội nghị đã có 8 lượt ý kiến của các đại biểu phân tích những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thẩm định mà các đơn vị, địa phương gặp phải trong quá trình phấn đấu xây dựng các tiêu chí văn hóa. Trong đó các đại biểu thống nhất cao với việc bình xét văn hóa phải dựa trên cơ sở thực chất, không vì chạy đua thành tích để cho các đơn vị, địa phương nợ tiêu chí cứng, khó trả.

Hội nghị đã nhất trí biểu quyết đề nghị công nhận 6 khối, xóm và 9 đơn vị đạt  văn hóa năm 2017. Riêng 3 địa phương là xã Nghĩa Tiến, Tây Hiếu và phường Quang Tiến không đảm bảo các tiêu chí cứng để công nhận  Chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường văn minh đô thị.

Đ/c Đinh Văn Thi- Phó chủ tịch UBND thị xã Trưởng ban chỉ đạo kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thị- Phó chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Việc xây dựng, bình xét danh hiệu văn hóa phải đảm bảo tính khách quan, chính xác qua đó làm động lực để cổ vũ, động viên các đơn vị, các khối xóm đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần xây dựng thị xã phát triển toàn diện. Đ/c Phó chủ tịch UBND thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm và năm 2018./.

Thực hiện: Minh Hợp – Quang Huy