Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng 2018

0

 

Toàn cảnh lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng

(ĐTH)Sáng 30/1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (thị xã Thái Hòa) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (lớp thứ 1) năm 2018 cho 83 quần chúng ưu tú đến từ chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 70 học viên là những thanh niên  sẽ lên đường nhập ngũ đợt 1/2018.

Đ/c Trần Khánh Sơn – UVBTV – Trưởng ban tổ chức Thị ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

Trong thời gian 5 ngày (từ 30/1 đến 4/2/2018), các học viên được học tập 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài các tiết học lý thuyết, học viên còn được tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra. Qua đây, nhằm giúp các học viên nắm chắc lý luận chính trị, từ đó đề ra phương hướng mục tiêu, lý tưởng phấn đấu cho bản thân.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)