HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ THÁI HÒA HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM (14/10/1930- 14/10/2017)

0

Thực hiện Chương trình, Kế hoạch, ngay từ đầu năm 2017 Ban Thường vụ Hội Nông dân Thị xã đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn thể hội viên nông dân lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam  (1930 – 2017). Qua đó, từ tháng 5 năm 2017 đến nay, Hội Nông dân Thị xã đã chỉ đạo mỗi cơ sở Hội phải đảm nhận một công trình, một phần việc, xây dựng ít nhất 01 công trình có giá trị để chào mững ngày thành lập Hội.

Những con đường hoa xuất hiện nhiều hơn ở Thái Hòa 

Các phong trào phát động đã lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong hội viên nông dân. Trong đó nổi lên là phong trào chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân kiểu mẫu, xây dựng mô hình kinh tế,  mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả các loại. Đặc biệt đã thành lập mới 03 Hợp tác xã (Tại Quang tiến, Tây Hiếu và Đông Hiếu). Cùng với đó, các cấp hội cũng đã vân động hội viên hiến hàng nghìn m2 đất, cây cối các loại để chỉnh trang đô thị, thực hiện hành lang an toàn giao thông…

Mô hình nuôi dê thương phẩm

Riêng Hội Nông dân 10 xã, phường đảm nhận xây dựng ít nhất mỗi đơn vị 01 công trình hoặc mô hình kinh tế có trị giá như xây dựng tuyến đường xanh, sạch đẹp, xây dựng khuôn viên, đường hoa, cây cảnh …Bên cạnh việc phát động các phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng 87 năm thành lập Hội nông dân Việt Nam, Hội Nông dân Thị xã cũng tập trung chỉ đạo các cấp hội triển khai sâu rộng trong hội viên nông dân tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01-NQ/HNDT, ngày 9/5/2016 của Ban Chấp hành Hội nông dân tỉnh Nghệ An về An toàn trong sản xuất, tiêu thụ và sử dụng thực phẩm. Theo đó đã xây dựng được 16 mô hình sản xuất và tiêu thụ thực phẩm an toàn trên toàn Thị xã.

Mô hình nuôi bò thịt(DTH)

Phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng đã được các cấp Hội quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng. Trong năm Hội đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức được 10 lớp dạy nghề ngắn hạn, hơn 30 lớp tập huấn KHKT cho bà con nông dân; Hội cũng đã làm tốt công tác tham mưu, xây dựng nguồn quỹ HTND cho nông dân vay phát triển kinh tế, trong năm đã được UBND Thị xã cấp 200 triệu đồng cho nguồn quỹ HTND Thị xã để xây dựng mô hình nuôi trâu sinh sản tại phường Quang Tiến, đã giải ngân nguồn quỹ HTND của Thị xã để xây dựng mô hình nuôi lợn rừng tại xã Nghĩa Thuận với số tiền 40 triệu đồng……;

Mô hình chăn nuôi bò sữa

Kỷ niệm 87 năm thành lập Hội Nông dân Việt nam là một sự kiện có ý nghĩa  đối với mỗi cán bộ, hội viên nông dân trên cả nước nói chung và thị xã Thái Hòa nói riêng. Với quyết tâm cao, Hội Nông dân Thị xã sẽ cố gắng hoàn thành các công trình, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần vào việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn Thị xã./.

            Nguyễn Hà (Hội Nông dân)