Nghệ An: Phấn đấu có 257 xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2020

0

Theo Văn phòng điều phối NTM tỉnh Nghệ An, đến 2020, Nghệ An phấn đấu có ít nhất 257 xã đạt chuẩn NTM.

Đến năm 2020, bình quân cả tỉnh đạt 16,5 tiêu chí/xã; Không còn xã dưới 7 tiêu chí. Cụ thể: Huyện Nam Đàn: 23/23 xã, huyện Yên Thành 32/38 xã, huyện Diễn Châu 30/38 xã, huyện Quỳnh Lưu 27/32 xã, huyện Nghi Lộc 20/29 xã, huyện Hưng Nguyên 17/22 xã, huyện Đô Lương 17/32 xã, huyện Thanh Chương 18/39 xã, huyện Nghĩa Đàn 15/24 xã, huyện Quỳ Hợp 10/20 xã, huyện Anh Sơn 8/20 xã, huyện Tân Kỳ 7/21 xã,…

Tỉnh cũng xây dựng 3 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiễu mẫu theo Bộ tiêu chí 100/QĐ-UBND của tỉnh, gồm: xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, xã Sơn Thành, huyện Yên Thành.

Xây dựng 77 bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí 1263/QĐ-UBND của tỉnh (chỉ giao những thôn, bản thuộc các xã không nằm trong kế hoạch đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020).

Làm đường bê tông nông thôn ở Nam Thanh (Nam Đàn). Ảnh tư liệu

Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân.

Hiện nay Nghệ An đã có thị xã Thái Hòa, thành phố Vinh về đích NTM và huyện Nam Đàn đang phấn đấu về đích huyện NTM vào năm 2017. Toàn tỉnh đã có 152/431 xã đạt chuẩn NTM.

Nguồn Báo Nghệ An

(baonghean.vn)