Những chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2017

0

Từ nửa sau tháng 11 tới có rất nhiều chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực. Dưới đây là những nội dung đáng chú ý của các chính sách mới mà “thixthaihoa.vn” muốn thông tin tới toàn thể cán bộ và nhân dân.

Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy vi tính

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, ngoài hình thức thi viết, các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực hoặc được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn có thể thi trên máy vi tính.

Thành phần và cách thức nộp hồ sơ được quy định cụ thể tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Điều kiện mới về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng

Thông tư 241/2017/TT-BQP nêu rõ điều kiện tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, đồng thời phải tuân thủ các quy định sau đây:

 • Quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế.
 • Đang đảm nhiệm chức danh thuộc diện bố trí là quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm là công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là viên chức quốc phòng.
 • Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm của công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.

Ngoài ra, Thông tư 241 cũng quy định chi tiết về hồ sơ tuyển chọn và trình tự, thủ tục tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Xem chi tiết Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

Ảnh minh họa

Yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất

Nghị định 117/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất. Theo đó, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất như sau:

 • Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất
 • Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thu lôi chống sét đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật.
 • Phải có lối thoát hiểm, bảng nội quy về an toàn hóa chất, biển báo nguy hiểm về hóa chất.
 • Bồn chứa ngoài trời phải đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.
 • Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.
 • Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2017, thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

Chính sách, chế độ dành cho thanh niên xung phong miền Nam

Đối với các đối tượng là thanh niên xung phong ở cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1965 -1975 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định sẽ được hưởng các chính sách sau đây:

 • Trợ cấp một lần tối đa 3,6 triệu đồng.
 • Trợ cấp hàng tháng 540.000 đồng/tháng.
 • Trợ cấp mai táng.
 • Hỗ trợ, ưu tiên vay vốn để sản xuất kinh doanh.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Hướng dẫn mới về mức trợ cấp tăng thêm cho quân nhân xuất ngũ

Thông tư 242/2017/TT-BQP quy định mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017:

 • Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg;
 • Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 1.650.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 1.725.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.800.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.875.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.950.000 đồng/tháng.

Xem chi tiết, cụ thể tại Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

 Yêu cầu về thời gian hành nghề đối với người dạy thực hành khám chữa bệnh

Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định người dạy thực hành khám chữa bệnh phải đáp ứng được các yêu cầu về thời gian hành nghề như sau:

 • Ít nhất là 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học;
 • Ít nhất là 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học;
 • Ít nhất là 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp.
Ảnh minh họa

Ngoài yêu cầu nêu trên, người dạy thực hành khám chữa  bệnh còn phải đáp ứng các yêu cầu khác được quy định chi tiết tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

Điều kiện đối với ngân hàng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 13/2017/TT-NHNN quy định các ngân hàng thương mại có khả năng thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng;
 • Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2017, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

Làm thủ tục tàu bay xuất nhập cảnh qua cơ chế một cửa Quốc gia từ 15/11

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, những người có trách nhiệm sẽ thực hiện thủ tục tàu bay xuất nhập cảnh bằng việc khai báo thông tin điện tử qua cổng thông tin một cửa Quốc gia. Thời hạn thực hiện thủ tục được quy định như sau:

 • Đối với các thông tin và chứng từ điện tử được khai báo qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia: Không quá 01 giờ từ khi người làm thủ tục khai báo thông tin đầy đủ, hợp lệ và gửi thông tin chứng từ điện tử tới hệ thống.
 • Đối với các chứng từ bẳt buộc phải nộp và xuất trình tại Cảng hàng không: Ngay khi người làm thủ tục nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Trình tự, thủ tục đối với tàu bay xuất nhập cảnh được quy định cụ thể tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg. Có hiệu lực từ ngày 15/11/2017

Đàm Thủy (tổng hợp)