Ra mắt mô hình điểm CCB “ Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới”

0

(ĐTH) Chiều 22/6, Hội CCB xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa đã tố chức ra mắt mô hình hội CCB “ Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới”, chi hội CCB xóm 1 được chọn làm điểm để nhân rộng mô hình.

Toàn cảnh lễ ra mắt mô hình điểm CCB “ Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới”

Mô hình CCB “ Gương mẫu thực hiện nếp sống văn hóa nông thôn mới” ra đời và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự chỉ đạo của UBND xã Nghĩa Tiến, thông qua Hội CCB.  Việc thành lập mô hình nhằm mục đích vận động hội viên, hội CCB và nhân dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư, đồng thời gắn với việc học tập vàn làm theo tư tưởng,  tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh.

Mô hình hoạt động dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Nghĩa Tiến

Để duy trì tốt các nội dung của đề án và nâng cao chất lượng hoạt động, chi hội CCB xóm 1 đã tập trung thảo luận,  xây dựng quy chế hoạt động, trong đó lấy hội viên hội CCB làm nòng cốt để tuyên truyền thực hiện, từ đó tạo sức lan tỏa đến các tổ chức hội trên địa bàn làm theo.

Đ/c Trần Quang Thủy – Chủ tịch hội CCB xã Nghĩa Tiến phát biểu xây dựng quy chế hoạt động của mô hình

Xác định đây là mô hình điểm của hội CCB xã Nghĩa Tiến, nên trong quá trình hoạt động, Hội sẽ tổ chức giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm và tiến tới nhân rộng các mô hình trên địa bàn xã trong thời gian tới.

T/h: Quang Huy (Đài Thái Hòa)