Ra mắt mô hình điểm chi hội CCB “ Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

0

(ĐTH) Chiều ngày 19/5,  Hội CCB xã Nghĩa Tiến tổ chức ra mắt mô hình chi hội CCB  “ Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Văn nghệ chào mừng lễ ra mắt chi hội CCB điểm
Các đại biểu dự lễ ra mắt chi hội CCB điểm

Mô hình chi hội CCB  “ Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Hội CCB xã Nghĩa Tiến chọn chi hội CCB xóm 2 làm điểm. Theo đó, mô hình ra đời tiếp tục nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa của việc nhân rộng các điển hình về học và làm theo Bác từ những việc dù là nhỏ nhất như: Xây dựng đoạn đường tự quản, tuyên truyền vận động bà con sống và làm việc theo hiến pháp, pháp luật, phát triển kinh tế…. Chi hội CCB cũng phải chủ động phát hiện, lựa chọn xây dựng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để nhân rộng. Tập trung và nội dung “ làm theo” bằng những việc làm thiết thực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện.

Chủ trì hội nghị thông qua một số nội dung hoạt động của chi hội

Thực hiện mô hình, mọi hoạt động sẽ được chi hội CCB xóm 2 xây dựng theo từng tháng, từng quý phù hợp với điều kiện thực tiễn của mỗi hội viên và chi hội. Hàng tháng sẽ tổ chức sinh hoạt để đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng hoạt động cho tháng mới.

                   T/H: Thu Trang – Hoàng Long ( Đài Thái Hòa)