Tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa năm 2018

0

ĐTH – Sáng 14/9, Phòng Văn hóa thông tin thị xã Thái Hòa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa năm 2018 cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các địa phương, cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cán bộ cơ sở các xã phường. Đồng chí Phạm Quang Toản, Phó bí thư Thường trực Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã về dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn
Đồng chí Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực – Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề như: Quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực văn hóa; hướng dẫn kỹ năng sưu tầm, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; một số quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa; triển khai các văn bản quản lý nhà nước hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa…

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản cho cán bộ cơ sở về quản lý văn hóa ngay từ cơ sở.

                         T/h: Hải Yến – Quang Huy(Đài Thái Hòa)