Tây Hiếu tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017

0
Toàn Cảnh hội nghị tổng kết.

(ĐTH) Chiều ngày 7/2, UBND xã Tây Hiếu đã tiến hành tổng kết công tác chỉ đạo, điều hành của UBND và hoạt động của Ban cán sự xóm năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Nguyễn Đình Châu- chủ tịch UBND xã Tây Hiếu phát biểu khai mạc

Năm 2017, Tây Hiếu đã làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành. Do đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,05%; Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 386 tỷ đồng. Thu ngân sách, các quỹ đạt trên 12 tỷ đồng đạt 288,9% kế hoạch UBND thị xã giao. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 93%; toàn xã có 18/20 xóm đạt danh hiệu làng VH. QPAN được giữ vững. Kết quả ấy phản ánh sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các xóm trên địa bàn. Các phong trào, cuộc vận động khi triển khai đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của 100% các xóm trên địa bàn. Đáng chú ý là công tác tuyên truyền. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các xóm đã phổ biến đến tận người dân các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Năm 2018, UBND xã Tây Hiếu đặt ra mục tiêu như: Tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp chặt chẽ với các xóm để triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Phấn đấu giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách và các quỹ đạt trên 13 tỷ đồng.

Kiều Đình Lâm – Bí thư đảng ủy trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc toàn diện năm 2017
Nguyễn Đình Châu- Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Dịp này, UBND xã Tây Hiếu đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất trong năm 2017.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)