Thái Hòa bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

0

(ĐTH)Chiều ngày 27/10, TTBDCT thị xã Thái Hòa tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng. Đây là lớp thứ 3 năm 2017.

Toàn cảnh lễ bế giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng

Sau 5 ngày từ 23/10 đến 27/10, 73 học viên đến từ các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc được học tập 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Đ/c Phạm Quang Toản – Phó Bí thư thường trực Thị ủy trao thưởng cho 7 học viên xuất sắc trong quá trình học tập

Kết quả, 100% học viên đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận.Trong đó có 41,5% học viên đạt loại giỏi; 56,1 %  đạt loại khá. Đặc biệt có 7 học viên tiêu biểu được biểu dương khen thưởng.

T/h: Quang Huy( Đài Thái Hòa)