Thái Hòa: Hội nghị tập huấn điều tra ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

0

( ĐTH) Sáng 5/10, UBND thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. Tham dự hội nghị có Đ/c Đinh Văn Thị, UVBTV, Phó chủ tịch UBND thị xã, các phòng, ban, ngành liên quan; chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ chính sách 10 xã, phường  trên toàn địa bàn.

Đ/c Đinh Văn Thị, Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu khai mạc hội nghị

Mục đích của công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là để thực hiện chích sách an sinh xã hội cho các đối tượng này vào năm 2018.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, gần 200 đại biểu được phổ biến một số chính sách, định hướng giảm nghèo theo chuẩn mới. Trong đó có Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016, định hướng quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo đa chiều được áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Hội nghị tập huấn nhằm giúp người thực hiện công tác chính sách hiểu rõ hơn về các quy định, quy trình thực hiện điều tra, xác định đầy đủ  tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo. Qua đó làm cơ sở thực hiện các chính sách giảm nghèo và các chính sách an sinh xã hội hàng năm trên toàn địa bàn.

 T/h: Quang Huy. ( Đài Thái Hòa)