Thái Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

0

 ( ĐTH) Dự và phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới ( lớp thứ 2 năm 2017), Đ/C Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy nhấn mạnh: . Đây là chương trình học có nhiều nội dung quan trọng, là điều kiện bắt buộc để  các học viên được chính thức đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam. Vì thế, đồng chí yêu cầu các học viên nghiêm túc tiếp thu những kiến thức mà các giảng viên truyền đạt.

Đ/C Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt này có 94 học viên là những đảng viên mới đến từ các Đảng bộ phường, xã, cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong thời gian 5 ngày từ 6/11 – 10/11, lớp học được tiếp thu 10 chuyên đề  về  chương trình “ bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới” do Ban tuyên giáo TW biên soạn.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới

Qua đây, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những kiến thức cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của người đảng viên.

                      T/H: Thu Trang – Hoàng Long ( Đài thái Hòa)