Thái Hòa tập huấn luật tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại

0

(ĐTH)Sáng 6/7, tại trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Phòng thanh tra thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị tập huấn luật tiếp công dân, luật khiếu nại, tố cáo, luật phòng chống tham nhũng. Đ/c Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã dự và chỉ đạo hội nghị.

Đ/c Hoàng Phú Hiền –Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học.

Phát biểu tại hội nghị, Đ/C Chủ tịch UBND thị xã Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng luôn được thị xã đặc biệt quân tâm chị đạo thực hiện. Vì vậy thời gian qua, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định an ninh chính trị, an toàn xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định như: Năng lực, kỹ năng của người trực tiếp làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân một số nơi chưa đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ. Đo đó, Đ/c Hoàng Phú Hiền yêu cầu, cán bộ tham gia tập huấn cần, nghiêm túc học tập, nghiên cứu bộ sung thêm kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại. Từng bước nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Theo đó, trong thời gian 1 ngày gần 90 học viên là trưởng các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND các  phường, xã và cùng với đội ngũ cán bộ phụ trách công tác tiếp dân trên địa bàn được học tập một số chuyên đề, nội dung liên quan đến luật tiếp công dân, luật khiếu nại, tố cáo, luật phòng chống tham nhũng.

T/h: Quang Huy: (Đài Thái Hòa)