Thái Hòa tập huấn các đề án thuộc chương trình Quốc gia về bình đẳng giới

0

(ĐTH)Chiều ngày 6/12, UBND thị xã Thái Hòa phối hợp cùng Sở LĐTB&XH tổ chức tập huấn các đề án thuộc chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn thị xã Thái Hòa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có 120 học viên là thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã; đại diện lãnh đạo các xã, phường; BCH  hội liên hiệp phụ nữ; chi hội trưởng chi hội phụ nữ các khối, xóm trên địa bàn. Tại đây, hội nghị được tiếp thu một số nội dung như: Thực trạng về công tác bình đẳng giới hiện nay; giải pháp nào cho mục tiêu tổng quát của thị xã Thái Hòa là đến năm 2020 về cơ bản bảo đảm bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng đã dành thời gian đi sâu phân tích, bàn luận  về 7 mục tiêu cụ thể mà UBND thị xã Thái Hòa đã đề ra trong việc thực hiện mục tiêu tổng quát nêu trên.

Toàn Cảnh hội nghị tập huấn.

Qua lớp tập huấn nâng  cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương trong việc thực hiện bình đẳng giới. Từ đó tiến tới bình đẳng giới thực chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

                   T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)