THÁI HÒA TẬP HUẤN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2018

0

ĐTH: UBMTTQ  thị xã Thái Hòa vừa tổ lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho trên 200 cán bộ, trưởng ban công tác Mặt trận trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi tập huấn
Các đại biểu về tham gia tập huấn

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được tập huấn các nội dung như: Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; Thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghiệp vụ công tác tuyên giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, xã; Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)