Thái Hòa triển khai kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế

0

(ĐTH)Chiều 6/7, UBND thị xã Thái Hòa tổ chức họp Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch, hỗ trợ ngân sách để xây dựng và nhân rộng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp năm 2018. Đ/c Hoàng phú Hiền – Chủ tich UBND thị xã và đồng chí Phạm Văn Thạch – Phó chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình nhằm khyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học hỹ thuật công nghệ vào sản xuất theo hướng an toàn, tạo chuỗi liên kết tiêu trong thụ sản phẩm, nâng cao giá trị, hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác.

Theo kế hoạch, tổng dự trù kinh phí hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình trong năm 2018 của UBND thị xã là 709 triệu đồng. Trong đó các khoản được hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ kinh phí mua cây giống, vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng hệ thống nước tưới nhỏ giọt theo công nghệ Israren, hỗ trợ kinh phí tập huấn, quảng bá, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làm ra…

Các đại biểu thảo luận chọn giống cây phù hợp để xây xựng mô hình

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, phân tích chọn một số giống cây mới phù hợp với đặc tính chất đất, khí hậu của địa phương để áp dụng đưa vào xây dựng mô hình. Theo đó, các giống cây mới sẽ được chọn để triển khai trồng thi điểm đợt này bao gồm: Giống bơ và giống mít Thái Lan chất lượng cao.

Đ/c Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, Đ/c Hoàng Phú Hiền – Chủ tịch UBND thị xã giao cho các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan tiếp tục khảo sát, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, từ đó có những chính sách khuyến khích hỗ trợ hợp lý. Đối với các hộ đã được chọn để xây dựng mô hình thì tổ chức kiểm tra giám sát, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, bố trí kinh phí để thực hiện đề án thuận lợi đảm bảo đúng thời vụ.

T/h: Quang Huy. (Đài Thái Hòa)