Thị đoàn Thái Hòa học tập, quán triệt nghị quyết TW 6 khóa XII

0

( ĐTH) Sáng 8/3, Thị đoàn Thái Hòa đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII và Nghị quyết đại hội đoàn TNCSHCM các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đ/C Cao thị Minh Nguyệt – UVBTV – Trưởng Ban tuyên giáo thị ủy quán triệt một số nội dung của Nghị quyết TW 6 khóa XII

Tham gia hội nghị có 70 người là bí thư, phó bí thư các chi đoàn trực thuộc. Tại đây, hội nghị được tiếp thu một số nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 6. Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngoài ra, hội nghị cũng đã được nghe NQ đại hội tỉnh đoàn lần thứ XVII; Mục tiêu; chỉ tiêu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022; các chương trình, phong trào lớn diễn ra xuyên suốt nhiệm kỳ…

Tàn cảnh hội nghị

Qua hội nghị nhằm giúp các cán bộ đoàn cơ sở nắm chắc nội dung Nghị quyết; chương trình hoạt động, công tác đoàn. Từ đó, xác định rõ mục tiêu, phương hướng hành động phù hợp với thực tiễn.

T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)