Bí thư Tỉnh ủy: Tránh ‘hô khẩu hiệu’ trong thực hiện cải cách hành chính

0

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh điều này khi đề cập đến công tác cải cách hành chính của tỉnh tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 diễn ra chiều 29/12.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/NQ -TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã tạo nhiều kết quả và chuyển biến tích cực.

Về thủ tục hành chính, có 1.384 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi quản lý nhà nước các cấp được rà soát; trong đó có 772 thủ tục kiến nghị sửa đối, bổ sung; 133 thủ tục có kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ; 23 thủ tục có kiến nghị thay thế.

Có 27/27 đơn vị cấp tỉnh. 21/21 đơn vị cấp huyện và 480/480 xã, phường, thị trấn thực hiện cơ chế “một cửa”. Mô hình “một cửa” liên thông hiện đại được triển khai ở nhiều địa phương và nhiều lĩnh vực đầu tư. Kỷ cương, kỷ luật hành chính trong các cơ quan nhà nước của tỉnh được tăng cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, bên cạnh ghi nhận những chuyển biến tích cực, nhiều đại biểu cũng nêu ra tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường thẳng thắn cho rằng: So với yêu cầu thì công tác cải cách hành chính vẫn còn nhiều việc chưa đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, yêu cầu bức thiết của doanh nghiệp.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh, để tiếp tục tạo ra chuyển biến trong cải cách hành chính, UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành rà soát lại quy trình thủ tục về đầu tư, trên cơ sở đó để xem xét rút ngắn, bãi bỏ những thủ tục có thể rút ngắn, bãi bỏ.

UBND tỉnh cũng đang lựa chọn và chỉ đạo 5 đơn vị gồm: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Sở Giao thông – Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Vinh làm điểm trong cải cách hành chính.

Để thực sự trở thành làm “ngọn cờ” đầu, đồng chí Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các đơn vị trên chủ động xây dựng đề án cải cách hành chính ở đơn vị, ngành mình, làm cơ sở triển khai, đánh giá kết quả thực hiện.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai, tạo sự chuyển biến thật sự ở 7 đơn vị này, từ đó tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Xuân Đại nhận định, việc đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện rất khó để định lượng và đảm bảo chính xác.

Quan tâm đến giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh, cho rằng, bên cạnh nâng cao vai trò người đứng đầu thì cần đưa việc thực hiện cải cách hành chính vào chỉ tiêu đánh giá, xếp loại các đơn vị.

Mô hình “một cửa” ở phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, nhấn mạnh: Yêu cầu cải cách hành chính trước hết là cải cách bộ máy từng sở, ngành, cơ quan, đơn vị; cái nào còn bất cập, không đúng với các quy định thì cần sắp xếp tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn. Mỗi cấp, mỗi ngành cần phải thật sự nghiêm túc, trách nhiệm để rà soát, đơn giản hóa thủ tục, nhưng phải đảm bảo quy định của pháp luật.

Liên quan đến yếu tố con người, Bí thư Tỉnh ủy, cho rằng, trong khuôn khổ của pháp luật, mỗi cơ quan, đơn vị đều có thể đưa ra yêu cầu đòi hỏi về chất lượng, trình độ chuyên môn cao hơn đối với cán bộ, công chức của mình. Muốn có đội ngũ có trình độ chuyên môn tốt, bên cạnh tuyển dụng, thu hút người giỏi vào làm việc thì công tác đào tạo để chuẩn hóa cán bộ rất quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần có cách làm và có quyết tâm thật sự thì sẽ thu hút được nhiều người giỏi vào các cơ quan hành chính nhà nước, trên cơ sở ban hành quy định cụ thể và tiêu chí rõ ràng, trước mắt là thu hút những sinh viên xuất sắc và đầu vào đại học cao; kiên quyết không vì lý do hay mối quan hệ nào khác.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh cũng yêu cầu, công tác cải cách hành chính phải xác định cụ thể công việc, trên cơ sở rà soát nghiêm túc các khâu thực hiện, tránh “hô khẩu hiệu”.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu UBND tỉnh cần xây dựng đội ngũ tinh thông trong công tác cải cách hành chính nhằm tham mưu cho tỉnh tạo chuyển biến thực sự trong thời gian tới.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 56/KL-TW, ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2011 – 2015.

Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến kế hoạch kiểm điểm 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW, ngày 31/7/2003 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; cho ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, ngày 25/10/2017, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nguồn: Báo Nghệ An