CÔNG AN THÁI HÒA TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

0

 (ĐTH)Sáng 10/4, Đảng ủy cơ quan Công an thị xã Thái Hòa đã tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa đồng chí Trưởng công an thị xã với cán bộ, chiến sỹ về cải cách hành chính.

Hội nghị đối thoại giã Đ/c Trưởng công an Thái Hòa với cán bộ, chiến sỹ về cải cách thủ tục hành chính

  Năm 2017, Công an Thái Hòa tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, nâng cao chất lượng hoạt động  tại  bộ phận một cửa trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Trong năm, Công an thị xã đã lập gần 3.700 hồ sơ CMND, làm thủ tục phát nhanh cho 2250 người, bổ sung 2200 tài liệu vào tàng thư hộ khẩu, đăng ký mới gần 1800 hồ sơ xe mô tô. Điều đáng ghi nhận là: Công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân đều thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai minh bạch, thuận tiện trong giao dịch, rút ngắn thời gian so với quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Tại hội nghị đã có 17 lượt ý kiến của cán bộ, chiến sỹ công an thị xã tập trung vào các vấn đề như: Cần chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm về tiếp dân; Lề lối, tác phong trong giao tiếp ứng xử nhất là ở các lực lượng thường xuyên tiếp xúc với nhân dân; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi thái độ không đúng với nhân dân; Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin để giảm các thủ tục rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân tránh phải đi lại nhiều lần .v.v.

Đ/C Trần Ngọc Tuấn – Trưởng công an Thái Hòa trả lời ý kiến của cán bộ, chiến sỹ tại buổi đối thoại, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo CA thị xã về cải cách thủ tục hành chính

Buổi đối thoại đã thể hiện quyết tâm của lãnh đạo công an thị xã Thái Hòa nói riêng và Ban Giám đốc công an tỉnh nói chung  về công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân./.

Thực hiện: Minh Hợp