Đ/C Trần Minh Tuệ – Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An làm việc tại Thái Hòa

0

(ĐTH) Thị xã Thái Hòa cần tiếp tục làm tốt công tác truyền thông; điều tra chính xác số lượng cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn. Đó là kết luận của đ/c Trần Minh Tuệ – Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An tại buổi làm việc với UBND thị xã Thái Hòa về việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT – UBND ngày 29/1/2018 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý hoạt động hành nghề y , dược ngoài công lập. Tiếp đoàn về phía UBND thị xã Thái Hòa có đ/c Đinh Văn Thị – Phó chủ tịch UBND thị xã.

Toàn cảnh buổi làm việc của sở y tế Tỉnh tại thị xã Thái Hòa

Trong năm 2017 và quý I năm 2018, việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT – UBND của UBND tỉnh tại Thái Hòa đã được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; công tác tổ chức và phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân diễn ra nghiêm túc. Hiện, toàn thị xã có 148 cơ sở hành nghề y, dược, dịch vụ y tế, kính thuốc. Hàng năm, UBND thị xã đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra giấy phép hành nghề và các điều kiện liên quan.

Đ/c Đinh Văn Thị – Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa phát biểu tại buổi làm việc

Trong quý I năm 2018, UBND thị xã Thái Hòa tiếp tục chỉ đạo phòng y tế lập kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở.

Đ/c Trần Minh Tuệ – Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An kết luận buổi làm việc

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh tại Thái Hòa vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như: Một số cơ sở vẫn chưa đảm bảo đầy đủ các quy định để hành nghề; một số cơ sở đã được cấp phép nhưng hết hạn…. Theo đó, đ/c Trần Minh Tuệ – Phó giám đốc Sở y tế Nghệ An yêu cầu UBND thị xã Thái Hòa tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường công tác thanh tra, lập và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

                   T/H: Thu Trang – Minh Hợp