HĐND phường Hòa Hiếu tổ chức kỳ họp thứ 5, khóa III

0

 (ĐTH) Ngày 5/1/2018 phường Hòa Hiếu vừa tiến hành kỳ họp thứ 5 HĐND  khóa 3, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2017, đề ra kế hoạch cho năm 2018.

Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, cũng như các báo cáo quan trọng về tình hình địa phương. Theo đó, tốc độ tăng trưởng KT của Hoà Hiếu trong năm đạt 7,3%; giá trị tăng thêm bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách ước đạt 6.247 triệu đồng (trong đó thu từ cấp quyền sử dụng đất chỉ đạt 26% so với kế hoạch); công tác quản lý trật tự đô thị được chú trọng, song vẫn xẩy ra tình trạng xây dựng trái phép.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Với một ngày diễn ra kỳ họp, HĐND phường Hoà Hiếu quyết định dành phần lớn thời gian để thảo luận về 8 vấn đề cụ thể đang được cử tri quan tâm. Trong đó đáng chú ý là: kết quả thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN so với chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; thực trạng công tác quản lý đất đai, thực hiện kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn; công tác xây dựng cơ bản, thực hiện đề án “xây dựng phường đạt chuẩn VMĐT”; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại…

Năm 2018, Hoà Hiếu tiếp tục giữ vững, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững.

Từ đó, kỳ họp đề ra những giải pháp, nhiệm vụ năm 2018: Tiếp tục giữ vững, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Địa phương sẽ tập trung phát triển ngành TM – DV, thúc đẩy phát triển công nghiệp – xây dựng và thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phòng chống tham nhũng.

                       Đàm Thuỷ – Hoàng Long (Đài Thái Hoà).