Hội nghị BCH Đảng bộ thị xã Thái Hòa lần thứ 15 khóa II nhiệm kỳ 2015-2020

0

(ĐTH)Ngày 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Thái Hòa tổ chức hội nghị lần thứ 15 khóa II, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm đánh giá các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Nguyễn Đình Hòa, TUV, Bí thư Thị ủy; đ/c Phạm Quang Toản, Phó bí thư thường trực, chủ tịch HĐND thị xã; đ/c Hoàng Phú Hiền, phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH – QPAN năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 2018. Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và vượt 24/24 chỉ tiêu về KTXH – QPAN. Trong đó có 8 chỉ tiêu vượt Nghị quyết đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2017 ước đạt gần 7,04%, cao hơn năm 2016 là 0,29%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32,3 triệu đồng/năm, tăng 9,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.839 tỷ đồng, tăng 15,8%. Về VHXH, năm 2017, Thái Hòa có thêm 3 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn là 30/32 trường, số trường đạt chuẩn mức 2 là 5 trường. Công tác cải cách hành chính có chuyển biến, QPAN được giữ vững, không để nảy sinh các tình huống phức tạp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đi sâu phân tích nguyên nhân các mặt còn hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng; sản xuất nông, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp chưa bền vững; chất lượng sản phẩm hàng hoá chưa cao. Việc duy trì và nâng cao chất lượng một số tiêu chí nông thôn mới còn khó khăn.

Các ủy viên BCH Đảng bộ thị xã thảo luận tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Nguyễn Đình Hòa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thái Hòa yêu cầu trong thực hiện chương trình, kế hoạch năm 2018, cấp ủy các cấp cần tập trung bám sát các nhiệm vụ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là đối với cơ sở. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của quý I/2018 là tập trung tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng – mừng xuân; chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận, đánh giá một số nội dung quan trọng như: Dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, phương án phân bổ dự toán năm 2018; Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và kế hoạch đầu tư, phân bổ nguồn vốn đầu tư công năm 2018; đề án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Tại đây, tập thể BTV Thị ủy cũng đã tiến hành nội dung kiểm điểm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo năm 2017.

T/h: Hải Yến – Hoàng Long(Đài Thái Hòa)