HỌP BAN CHỈ ĐẠO PHONG TRÀO THI ĐUA “ DÂN VẬN KHÉO”

0

(ĐTH) Chiều ngày 26/3/2018, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “dân vận khéo” thị xã Thái Hòa đã tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đ/c Phạm Quang Toản- Phó Bí thư Thường trực Thị ủy- Chủ tịch HĐND thị xã,Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Ban chỉ đạo xây dựng phong trào “Dân vận khéo” thị xã Thái Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018

Năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo thị xã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả: Đã xây dựng và nhân rộng 275 mô hình dân vận khéo, trong đó 18 mô hình dân vận khéo toàn diện, 94 mô hình về kinh tế, 145 mô hình  xây dựng hệ thống chính tri, văn hóa XH, quốc phòng an ninh; chỉ đạo 10/10 xã phường suy tôn 88 điển hình về “dân vận khéo”.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phân tích các tồn tại hạn chế trong công tác chỉ đạo như: Công tác tham mưu, chỉ đạo và nhân rộng mô hình chưa có chiếu sâu, sức lan tỏa chưa nhiều, một số cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đầy đủ việc chỉ đạo thực hiện phong trào nên hiệu quả chưa cao.

Đ/C Phạm Quang Toản- Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Dân vận khéo” thị xã Thái Hòa năm 2018

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế trong năm 2017, Ban chỉ đạo phong trào “dân vận khéo” thị xã đã triển khai nhiệm vụ năm 2018, trong đó chú trọng  công tác xây dựng  mô hình” dân vận khéo” của các cơ quan, đơn vị ./.

Minh Hợp