Khai giảng lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng 2017

0

( ĐTH) Sáng 23/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (thị xã Thái Hòa) tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng (lớp thứ 3) năm 2017 cho 90 quần chúng ưu tú đến từ chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Dự có đ/c Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng Đảng viên mới

Trong thời gian 5 ngày (từ 23/10 đến 28/10/2017), các học viên được học tập 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng lớp Đảng viên mới

Ngoài các tiết học lý thuyết, học viên còn được tham gia thảo luận và làm các bài kiểm tra. Qua đây, nhằm giúp các học viên nắm chắc lý luận chính trị, từ đó đề ra phương hướng mục tiêu, lý tưởng phấn đấu cho bản thân.

Đ/c Phạm Quang Toản, Phó bí thư Thường trực Thị Ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học

Phát biểu tại lễ khai mạc, đ/c Phạm Quang Toản – Phó bí thư Thường trực thị ủy yêu cầu các học viên cần nghiêm túc tiếp thu bài giảng. Từ đó, liên hệ thực tế tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc, phấn đấu rèn luyện để trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                  T/H: Thu Trang – Quang Huy ( Đài Thái Hòa)