KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 6 HĐND THỊ XÃ THÁI HÒA KHOÁ III

0

(ĐTH) Sáng 25.12, HĐND thị xã Thái Hoà khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm tập trung đánh giá tình hình KTXH-QPAN thị xã năm 2017; nghe các báo cáo, tờ trình; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Thái Hoà

Tại kỳ họp này, các đại biểu được nghe 17 báo cáo và các tờ trình.

Ông Phạm Quang Toản – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã Thái Hoà khoá III nhiệm kỳ 2016-2021 kéo dài trong 2 ngày, từ 25 – 26/12/2017.

Ông Nguyễn Đình Hòa – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Đáng chú ý tại kỳ họp là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2017  trên địa bàn Thái Hòa. Báo cáo khẳng định: Vượt qua bối cảnh khó khăn do các yếu tố khách quan, tình hình kinh tế xã hội tại thị xã Thái Hòa năm 2017 vẫn ổn định và phát triển. Có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,04%; Thu nhập bình quân đầu người đạt 32,3 triệu đồng/người/năm; hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều khởi sắc, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 1.839 tỷ đồng tăng 15,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 141 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Cùng với đó, kết quả thực hiện nhiệm vụ các lĩnh vực: VHXH-QPAN có những chuyển biến tích cực: Tỷ lệ học sinh giỏi tỉnh 23 em, có 3 trường đạt chuẩn quốc gia; lĩnh vực y tế có hướng phát triển mới, giải quyết việc làm cho người dân đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm, gia đình văn hóa đạt 89%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Ông Hoàng Phú Hiền – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Tuy nhiên, trong năm 2017, một số chỉ tiêu Thái Hòa đạt được vẫn thấp hơn so với mức bình quân toàn tỉnh. Do vậy, tại kỳ họp, các đại biểu cũng tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện nghiêm túc, đồng bộ trong thời gian tới.

Cũng tại đây, HĐND Thị xã sẽ tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND Thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Sau các nội dung của buổi sáng khai mạc, kỳ họp dành phần lớn thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn – trả lời chất vấn tại hội trường, tập trung vào vấn đề: Điện lưới; tiến độ và chất lượng một số công trình trọng điểm trên địa bàn; vấn đề giải tỏa hành lang an toàn giao thông.                                                              

                             T/h: Hải Yến – Hoàng Thủy – Quang Huy