Nhiều chính sách, luật có hiệu lực từ 01 / 01 / 2018

0

Từ ngày 01/01/2018, nhiều chính sách mới thiết thực, sát với cuộc sống người dân sẽ có hiệu lực thi hành. Sau đây, Trang thông tin điện tử thị xã Thái Hoà xin điểm qua một số điểm nổi bật của các văn bản luật này.  

Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng phải tham gia đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1-1-2018. Mức đóng BHXH bắt buộc gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng…

Phạt tù chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH

Bộ Luật Hình sự (BLHS) 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2018 cũng quy định xử lý hình sự đối với tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động (NLĐ).

Cụ thể: gian dối, không đóng hoặc đóng không đầy đủ BH từ 6 tháng trở lên (trốn đóng từ 50 triệu đến dưới 300 triệu đồng; trốn đóng cho từ 10 đến dưới 50 NLĐ) đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt tiền 50-200 triệu đồng; phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội thì bị phạt tiền 200-500 triệu đồng.

Phạm tội 2 lần trở lên, trốn đóng BH từ 300 triệu đến dưới 1 tỉ đồng, trốn đóng BH cho từ 50 đến dưới 200 người, không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (theo quy định tại điểm a hoặc điểm b, khoản 1, điều 216 BLHS 2015), bị phạt tiền 200-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội, phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Trốn đóng BH 1 tỉ đồng trở lên, trốn đóng BH cho 200 người trở lên, không đóng số tiền BH đã thu hoặc đã khấu trừ của NLĐ (theo quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 2, điều 216 BLHS 2015), bị phạt tiền từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù 2-7 năm. Nếu pháp nhân thương mại phạm tội, phạt tiền 1-3 tỉ đồng.

Chuẩn bị phạm tội vẫn chịu trách nhiệm hình sự

Theo BLHS 2015, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong BLHS, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hay vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức; xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân; xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của bộ luật này phải bị xử lý hình sự…

Mức đóng BHXH bắt buộc gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Chuẩn bị phạm tội theo BLHS là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hay thành lập, tham gia nhóm tội phạm.

Người có hành vi chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự với 25 trong số 314 tội danh thuộc 5 nhóm tội: xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và các tội xâm phạm an toàn công cộng.

 Cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch

Luật Du lịch sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1-1-2018 quy định về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.

Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch. Trong ảnh: Phố đi bộ Bùi Viện tại TP HCM.

Về sự tham gia của cộng đồng dân cư trong phát triển du lịch, cộng đồng dân cư có quyền tham gia và hưởng lợi ích hợp pháp từ hoạt động du lịch; có trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa địa phương; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.

Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch, khôi phục và phát huy các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian, ngành, nghề thủ công truyền thống, sản xuất hàng hóa của địa phương phục vụ du khách, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương…

Trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) quy định về người được TGPL; tổ chức thực hiện TGPL; người thực hiện TGPL; hoạt động TGPL; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động TGPL.

TGPL là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được TGPL trong vụ việc TGPL theo quy định của luật này, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.

Người được TGPL gồm người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo.

Ngoài ra, người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính cũng được TGPL: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng chống mua bán người; người nhiễm HIV…

Áp dụng công thức tính lãi suất mới

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 14/2017 quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng, có hiệu lực từ ngày 1-1-2018.                                                                                              Theo đó, thời gian sử dụng để quy đổi mức lãi suất tính lãi theo tỉ lệ %/tháng, %/tuần, %/giờ sang mức lãi suất theo tỉ lệ %/ngày; quy đổi mức lãi suất theo tỉ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỉ lệ %/năm và ngược lại được tính như sau: Một năm là 365 ngày, một tháng là 30 ngày, một tuần là 7 ngày, một ngày là 24 giờ.                                     

 Ô tô trên 07 đến 09 chỗ phải dán nhãn năng lượng trước khi ra thị trường
Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Thông tư 40/2017/TT-BGTVT về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con trên 07 – 09 chỗ.
Theo đó, xe ô tô con trên 07 đến 09 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

Ô tô trên 07 đến 09 chỗ phải dán nhãn năng lượng trước khi ra thị trường

Ngoài ra, cơ sở sản xuất, lắp ráp (SXLR) và nhập khẩu (NK) xe ô tô con trên 07 đến 09 chỗ được tự công bố mức tiêu thụ nhiên liệu và dán nhãn năng lượng trong các trường hợp:
– Xe SXLR thuộc loại xe đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (GCN ATKT&BVMT) trước 01/01/2018 theo Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014.
– Xe NK thuộc loại xe đã được cấp GCN ATKT&BVMT trước 01/01/2018 theo Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 và Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014.
Lưu ý: Thông tư 40 không áp dụng đối với các xe trực tiếp phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, xe ngoại giao, lãnh sự…

 Điều kiện đối với phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch

Thông tư 42/2017/TT-BGTVT quy định phương tiện thủy nội địa chở khách du lịch phải đảm bảo đầy đủ các nội thất, tiện nghi theo quy định nêu sau:
Đối với phương tiện từ 12 đến 20 ghế ngồi phải có:
– Bảng hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cứu sinh, cứu đắm;
– Số điện thoại, địa chỉ cơ quan tìm kiếm cứu nạn;
– Biểu đồ hành trình tuyến du lịch;
– Thùng chứa đồ uống;
– Thùng rác.
Đối với phương tiện từ 20 đến 50 ghế ngồi phải trang bị thêm:
– Dụng cụ chống nắng, micro;
– Tủ thuốc, dụng cụ sơ cứu, cứu nạn;
– Khu vực phục vụ ăn uống, khu chế biến (nếu có) phải đảm bảo yêu cầu của Bộ Y tế và các quy định phòng chống cháy nổ.
Ngoài những nội thất, tiện nghi trên, phương tiện trên 50 ghế ngồi trở lên phải có: Mái che, rèm cửa chống nắng, điều hòa nhiệt độ (quạt mát); phòng vệ sinh.

Bồi dưỡng 500.000 đồng/ngày cho người giám định ma túy

Mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự là 500.000 đồng/ngày đối với người thực hiện các giám định mang tính chất nguy hiểm.

Thông tư 49/2017/TT-BCA quy định chế độ bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm, mổ, khai quật tử thi.
Theo đó, mức bồi dưỡng giám định kỹ thuật hình sự là 500.000 đồng/ngày đối với người thực hiện các giám định sau:
– Giám định cháy, nổ;
– Chất ma túy;
– ADN;
– Giám định ký tự đóng chìm trên vật liệu bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại;
– Giám định dấu vết đường vân phải sử dụng một trong các phương pháp như xông keo, Ninhydrin, Iot, hạt nhỏ, Amilo Black để phát hiện dấu vết;
– Giám định hóa pháp lý phải sử dụng hóa chất nguy hiểm để giám định;
– Giám định tinh dịch, máu khi đối tượng giám định bị nhiễm HIV/AIDS, mang nguồn bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A.

 1. Những điểm mới về nội quy phòng xử án
  Nội quy phòng xử án được đề cập tại Thông tư 02/2017/TT-TANDTCcó một số điểm mới đáng chú ý sau:
  – Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký phiên tòa (TKPT) phải mặc trang phục xét xử đúng quy định;
  – Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, TKPT, người tham gia tố tụng, người tham dự phiên tòa phải ngồi đúng vị trí trong phòng xử án;
  – Tòa án ghi âm, ghi hình, ghi hình có âm thanh diễn biến phiên tòa được thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng.
  Trước khi khai mạc phiên tòa, TKPT ổn định trật tự, kiểm tra sự có mặt của những người được Tòa triệu tập, phổ biến nội quy phiên tòa, thực hiện các thủ tục khác.

Lưu ý: Nếu Thẩm phán, Hội thẩm, TKPT khi xét xử không mặc đúng trang phục thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý. 

                                                                         Đàm Thuỷ (tổng hợp).