Ông Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng được bầu vào Ban Bí thư

0

Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và bầu bổ sung 2 Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; ông Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Cả hai ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng đều quê Nghệ An và đều là ủy viên Trung ương 2 khóa (XI, XII).

Ông Nguyễn Xuân Thắng (trái) và Phan Đình Trạc được bầu bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ông Phan Đình Trạc (59 tuổi, Đại học An ninh, cử nhân luật) từng kinh qua các chức vụ: giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, phó trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội 4 khóa (từ khóa XI đến nay).

Ông Nguyễn Xuân Thắng (60 tuổi, GS.TS kinh tế) từng làm phó chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

Với việc bổ sung thêm 2 ủy viên lần này, Ban Bí thư Trung ương Đảng hiện đã có 12, thay vì 10 nhân sự trước đó.

Theo VnExpress