Phiên làm việc  buổi sáng kỳ họp thứ 6 HĐND thị xã Thái Hòa khóa III

0

Sáng 25.12, HĐND thị xã Thái Hoà khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm tập trung đánh giá tình hình KTXH-QPAN thị xã năm 2017; nghe các báo cáo, tờ trình; thảo luận, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND thị xã Thái Hoà khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021

Trong chương trình nghị sự của kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa III, phiên làm việc buổi sáng, ngoài được thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế – xã hội, QP – AN năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, các vị đại biểu đã được nghe các báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thị xã, UBND Thị xã, VKSND, TAND Thị xã về kết quả hoạt động năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6 – HĐND thị xã khóa III; thông báo của Ủy ban MTTQ thị xã về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ năm 2017 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ đối với HĐND; UBND và đại biểu HĐND thị xã…

Ông Hoàng Phú Hiền – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017; kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018

Tại báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách cho thấy: Một số khoản thu đạt khá so với kế hoạch và cùng kỳ như: Tiền sử dụng đất ước 76 tỷ đồng, đạt 126,7%. Còn báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT năm 2017 khẳng định: Trên địa bàn không có đột xuất phức tạp xảy ra; điều tra làm rõ 33/36 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ gần 92%; bắt xử lý hình sự 39 đối tượng; mở rộng điều tra làm rõ 21 vụ phạm pháp hình sự xảy ra ở địa bàn khác. Trong năm cũng đã bắt, xử lý 97 vụ, 378 đối tượng đánh bạc thu trên 462 triệu đồng. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy được quan tâm: Đã lập và phá nhiều chuyên án…

Lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng Bà Trần Thị Quỳnh Giang

Cũng trong sáng ngày 25/12, HĐND thị xã đã  tiến hành miễn nhiệm ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Tô Thanh Sơn – Nguyên trưởng phòng VHTT – TT thị xã do chuyển  vị trí công tác mới. Đồng thời, tiến hành  bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với bà Trần Thị Quỳnh Giang – Trưởng phòng VHTT – TT thị xã. Kết quả, có 100% đại biểu tham dự kỳ họp nhất trí  bầu  bà Trần Thị Quỳnh Giang – Trưởng phòng VHTT – TT thị xã làm ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Cuối phiên làm việc buổi sáng, HĐND thị xã đã tiến hành phân tổ và định hướng thảo luận tổ.

  T/h: Thu Trang – Quang Huy