Quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công của Chủ tịch UBND các cấp

0

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An được HĐND tỉnh thông qua sáng 20/7.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Thành Cường

Nghị quyết quy định việc phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An gồm: trụ sở làm việc và tài sản khác gắn liền với đất; tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; xe ô tô và phương tiện vận tải khác; máy móc, thiết bị; quyền sở hữu trí tuệ, phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu và tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Trong đó, đối với thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản công trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư, Nghị quyết quy định:

Ảnh minh họa.

Đối với thẩm quyền mua sắm trang bị xe ô tô, phương tiện vận tải khác: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm mới xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng, phương tiện vận tải đường thủy có công suất từ 100 CV trở lên theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính. Riêng xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh.

Đối với thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản là máy móc, thiết bị truyền dẫn, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác (trừ ô tô, phương tiện vận tải), Nghị quyết quy định:

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mua sắm các tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản hoặc giá trị mua sắm từ 500 triệu đồng trở lên/một lần mua sắm gồm nhiều loại tài sản.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND cấp huyện quyết định mua sắm các loại tài sản (trừ xe ô tô và phương tiện giao thông vận tải) theo đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Tài chính – Kế toán hoặc phòng, ban có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật có giá mua dưới 300 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc tổng giá trị mua sắm dưới 500 triệu đồng/1 lần mua sắm nhiều loại tài sản.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành cấp tỉnh, trực thuộc UBND cấp huyện, thủ trưởng các tổ chức cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã quyết định mua sắm những tài sản có giá mua dưới 100 triệu đồng/1 đơn vị tài sản hoặc tổng giá trị mua sắm dưới 150 triệu đồng/1 lần mua sắm nhiều loại tài sản.

Đối với các chương trình, dự án thì thực hiện mua sắm theo quy định Nhà nước về chương trình, dự án đó…

Bên cạnh mua sắm tài sản công, Nghị quyết còn quy định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân cấp thẩm quyền quyết định đối với các nội dung: Thuê tài sản và cho thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi; Thu hồi tài sản công; Điều chuyển tài sản công; Bán tài sản công; Thanh lý tài sản công; Tiêu hủy tài sản công; Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại; Xác lập quyền sở hữu toàn dân; Xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

                                                                   Theo báo Nghệ An.